Contact
Share

Elementy metody Wingwave 

Test Myostatik

Czasami trener testuje wykorzystując kombinację kciuk / palec środkowy lub kciuk / palec serdeczny - w zależności od podstawowego poziomu siły, jaką podopieczny jest w stanie wytworzyć. Trenerzy Wingwave używają tego testu jako „kompasu” w procesie coachingu z dwóch głównych powodów:

  • Znajdowanie czynników stresogennych, które zakłócają / drażnią równowagę psychiczną / emocjonalną osoby coachowanej
  • Kontrola skuteczności zastosowanych interwencji usprawniających i pobudzajacych procesy stabilizujące emocjonalnie i psychicznie

Słaby test mięśni pokazuje głównie stres psychiczny, podczas gdy silny test mięśni pokazuje zasoby psychiczne i bezpieczeństwo emocjonalne.

Test Myostatik - oparty na badaniu naukowym w ramach pracy doktorskiej psychologa dr. Marco Rathschlag-  stosowany jest w coachingu wingwave przede wszystkim dlatego, że okazał się niezawodną metodą aby odtrzymać obraz o sytuacji stresowej osoby. Urządzenie do niezaleznego pomiaru testu miostatik zostało opracowane na niemieckim Uniwersytecie Sportowym w Kolonii i jest wykorzystywane do badania siły palców zależnej od emocji pacjenta.

W przeciwieństwie do kinezjologii czy tzw. Testu Omury (lekarz akupunktury Yoshiaki Omura), trener Wingwave nie wykorzystuje testu Myostatik ani do ustalenia diagnozy medycznej, ani do określania dawek leków lub do celów medyczno-terapeutycznych.

Test Myostatik w szczególności nadaje się do tematów coachingu, ponieważ mięśnie rąk w kresomózgowiu zajmują szczególnie duży obszar wykorzystywany do kontroli nerwowej i przetwarzania funkcji motorycznych i sensorycznych - jest to pokazane na ilustracji "homunkulusa ". Ponieważ to nasze procesy poznawcze i psychiczne również zachodzą przede wszystkim w kresomózgowiu, stres psychiczny jest szczególnie szybko przekazywany w mięśniach dłoni.

Wystarczy pomyśleć o aktorze, który skutecznie upuszcza szklankę, gdy ma reprezentować szok, irytację lub zaskoczenie. W coachingu test odzwierciedla głównie dwa wskaźniki subiektywnego doświadczenia:

  • Osoba dobrze radzi sobie z tematem / prezentowanym bodźcem, potrafi „poradzić sobie ze sprawą”, „wie, o co chodzi i potrafi sobie z tym poradzic” lub
  • Osoba jest zirytowana, przytłoczona, „nie radzi sobie z zadaniem”, jest zestresowana itp.