Kontakt
Udio
Coachfinder
Kontakt
Udio
Shop
Na početak stranice

Opći uvjeti poslovanja – AOP

1. wingwave grupa

a) Uspješnim apsolviranjem treninga i potpisivanjem ugovora za  wingwave-coacha polaznik edukacije postaje coach i član wingwave-grupe Besser-Siegmund-Instituta GmbH.

b) wingwave-trener odmah će obavijestiti Besser-Siegmund-Institut GmbH o želji sudionika da ga se registrira na organizatorov homepage www.wingwave.com. Ako sudionik želi, odmah će se navesti i link na  njegov caoch-homepage.  

c) Sadržaji koji se na stranicu unose podliježu isključivo ispitivanju Besser-Siegmund-Instituta GmbH.

d) Članstvo u wingwave-grupi ograničeno je na kalendarsku godinu apsolviranog treninga. Ako je zadnji dan tečaja pao iza 1. 10. tekuće kalendarske godine, članstvo vrijedi do isteka sljedeće kalendarske godine. Ono se automatski produžuje ako ga coach pisanim putem ne otkaže do  30. 11. tekuće kalendarske godine. Otkazivanje se prihvaća putem maila ili zemaljske pošte. Coach će se u slučaju otkazivanja članstva još cijelu sljedeću kalendarsku godinu voditi kao „pasivni član“ u wingwave-grupi te neće moći koristiti pogodnosti grupe. Međutim članstvo se za sljedeću kalendarsku godinu u svako doba može pisanim putem ponovno aktivirati. 

Početkom nove godine svaki aktivni wingwave-coach dobiva račun u visini od € 150, uključujući propisan porez na promet, kao članarinu za wingwave-grupu. 

e) Ostale pogodnosti wingwave-grupe

  • Navođenje adrese na homepageu
    www.wingwave.com (uključujući coach-profil) s linkom na vlastiti homepage i vlastitu mail-adresu.
  • Sudjelovanje na  godišnjoj međunarodnoj konferenciji svih wingwave-coacheva i /ili mogućnosti preuzimanja konferencijskih skripta u internom području
  • Individualizirani pečat grupe za upotrebu za vlastiti homepage. Time wingwave-coach pokazuje svojim klijentima da se kontinuirano usavršava.
  • Korištenje internoga coach-područja na wingwave-homepageu s opsežnim korisnim materijalom i brojnim Powerpoint-prezentacijama.
  • Zajednička tiskana reklama u odabranim stručnim časopisima.
  • Povlaštena cijena za kupovinu wingwave-CD-a po € 15, pri čemu se coach obvezuje da će CD-e svojim klijentima prodavati po cijeni od € 20. Ako coach promijeni preprodajnu cijenu, Besser-Siegmund-Institut GmbH ima pravo promijeniti cijenu po kojoj coach kupuje CD-e.
  • Mogućnost kupovine reklamnog materijala s vlastitim pečatnim poljem. 

f) wingwave-grupa može se svake godine otkazati do  30. studenog, a otkazivanje stupa na 1. siječnja sljedeće kalendarske godine. Prihvaćaju se i otkazivanja poslana mailom.  

2. Prava o korištenju imena

a) Za trajanja ugovora o wingwave-coachu, posebice sekcije 5, coach ima pravo koristiti ime  “wingwave‑ coaching”. Posebnu će pristojbu Besser-Siegmund-Institut GmbH zahtijevati samo ako caoch na neprimjeren način upotrijebi navedeno ime (primjerice kod nedopuštenog širenja proizvoda ili postavljanje linkova na ponude proizvoda koji nisu povezani s coachingom).

b) wingwave-coaching uvijek se održava na visokoj komunikacijskopsihološkoj razini, za koju se tijekom svoga rada cijelo vrijeme brine  wingwave-coach.

c) Vlasnik imena jamči da posjeduje sva prava na ime “wingwave-coaching“. Za trajanja ugovora supotpisnik ugovora dobiva jednostavno neopozivo ograničeno pravo korištenja u okvirima određenima ugovorom.   

d) Za licencu se ne plaća posebna pristojba